"A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége."
Dan Millman

Mediáció

A mediáció a magyar jogrendszerben két évtizedes múltra visszatekintő, permegelőző intézmény. Olyan sajátos közvetítői eljárás, amelyben a felek egy harmadik személy, a mediátor támogatását kérik vitás ügyeik minden érintett számára elfogadható rendezésében.
A konstruktív konfliktusban jelen van a változás, a változtatás lehetősége, a közvetítés pedig az ellentétek feloldásának egyik leghatékonyabb eszköze. Különlegesen strukturált tárgyalásként is leírható, ezért minden olyan eset, ami tárgyalásra alkalmas, mediációra is alkalmas.

A mediáció segít, ha:
• gyors, tartós és kölcsönösen előnyös megállapodásra törekszel
• szeretnéd kifejezni és érvényre juttatni saját álláspontodat és szükségleteidet
• az eredményesség mellett a személyes önbecsülés és a másik félhez fűződő kapcsolat is fontos számodra.

A mediátor támogatja ügyfeleit abban, hogy:
• értékeiket és érdekeiket felismerve kialakítsák a konfliktuskezelés szabályait
• a tudatosan strukturált tárgyalás során fenntartsák a kommunikációt
• megfogalmazzák és kidolgozzák a peren kívüli közös megegyezéshez vezető javaslataikat.

Ha az egyéni beszélgetések és a mediációs ülések között a felek jogi konzultációt is igénybe vesznek, a létrejött egyezség teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalható. Kérésre az ügyvéd hatástanulmányt készít, összevetve az adott ügy lehetséges megoldásait a hazai bírósági gyakorlattal.

Párkapcsolati mediáció

Lehet, hogy két ember szereti egymást, mégsem tudnak hosszú távon harmonikusan együtt élni, de egy jól működő kapcsolatban is adódhatnak félreértések, nézeteltérések. Ilyenkor gyakran elegendő, ha az elköteleződés és az intimitás távlataiból rátekintünk a jelenben körvonalazódó jövőképre, az abban rejlő kihívásokra és erőforrásokra.
Ha a mindennapokban a parázs vita váltakozik a reménytelenség és az unalom hűvös csöndjével, idővel megkerülhetetlenné válik a kérdés: maradjunk-e együtt, vagy a szakítás, válás mellett döntsünk?
A krízis a senki földje: bizonyosság arról, hogy nem élhetek többé úgy, mint eddig, de még nem tudom, hogyan tovább. A szó a válság, fordulópont görög eredetije, a kínai írásban azonban két alapjegyből tevődik össze, melyek jelentése veszély és esély.
A konfliktusban érintett pár tagjai először egyéni konzultációkon - önmaguk számára is - tisztázzák legfontosabb igényeiket, célkitűzéseiket és a közös jövővel kapcsolatos szándékaikat.
A következő szakaszban kerül sor a mediációs ülésekre, ahol a bizalom légkörében kibontakozhat a dinamikus egyensúlyra épülő párbeszéd.
A mediátor segít annak felismerésében, hogy menthető vagy sem egy kapcsolat, majd végigkíséri a folyamatot a felek döntésének megfelelő irányba. A közvetítés során lehetőség nyílik új látásmódot, hatékonyabb kommunikációt elsajátítani, feltárni a probléma okát, és kialakítani az együtt megfogalmazott cél felé vezető utat.


Családmediáció

Már az archaikus kultúrák történetében is találunk arra példákat, hogy a viszályt egy kívülálló harmadik személy segítségével oldották meg maguk az érintettek.
A családmediáció a szülők és gyermekek egymás közötti kapcsolataira figyel, és olyan, vitára okot adó kérdésekben nyújt támogatást mint a pályaválasztás, a vallásgyakorlás szabadsága, a házassági szerződés vagy a homo- és biszexualitás elfogadása.
„ A maga gyereke és az én gyerekem veri a mi gyerekünket.” Ma már nem ritka, hogy egy család nappalijában okkal-joggal hangzik el Karinthy elhíresült mondata. A mozaikcsaládok egy szülő és gyermekei, valamint egy másik – többnyire ellenkező nemű – szülő és gyermekei alkotta bonyolult struktúrájú életközösségek, ahol a családtagok mind külső, mind belső kapcsolataikban sajátos kihívásokkal néznek szembe.
Mikor és kinek ajánlható a mediáció?
Mindenkinek, aki családon belüli konfliktusait olyan módon kívánja rendezni, hogy közben tekintettel van a többiek szükségleteire is. Megoldás azokban a helyzetekben, amikor az érintettek nem találják a közös hangot, de fontos számukra a kapcsolat minősége, egymás érdekeinek tiszteletben tartása.

Válási mediáció
Ha a házastársak, élettársak jóvátehetelenül eltávolodtak egymástól, akkor hasznos lehet egy harmadik fél támogatása a békés, együttműködő szakításban. Válási mediáció a per előtt és a per alatt is kezdeményezhető. Segítségével gyorsabb a megegyezés a közös vagyon szétosztásáról és a gyermekek elhelyezéséről.
Az idő múlásával a családtagok lehetőségei és igényei is megváltoznak. Az érzelmek kontrollálása és megfelelő kifejezése nem könnyű feladat, de tanulható. Az erőszakmentes, asszertív kommunikáció során a felek úgy érvényesítik jogaikat, hogy közben nem sértik meg másokét. A válás utáni mediáció során - meghatározott keretek között - a szülők módosíthatják a kapcsolattartás módját, gyakoriságát, a tartásdíj nagyságát anélkül, hogy új bírósági eljárást kezdeményeznének.
Ha a viszony annyira megromlott, hogy a közvetlen kapcsolatteremtés lehetetlennek bizonyul, akkor a sétáló mediáció jelenthet megoldást. Ilyenkor a közvetítő felváltva egyeztet az érintettekkel. Így a folyamat hosszabb időt vesz igénybe, de biztosan gyorsabb, hatékonyabb és kevesebb költséggel jár, mint a pereskedés.

Öröklési mediáció
Egy szeretett családtag távozása legtöbbünk számára megrendítő élethelyzet. A gyászfolyamat lefutása eltérő lehet: vannak, akik lassabban dolgozzák fel a veszteséget, mások könnyebben továbblépnek, és folytatják mindennapi életüket.
Ebben az érzelmekkel és nehézségekkel telített időszakban könnyen vitára adhat okot az elhunyt hagyatékának szétosztása. Az öröklési mediáció segítséget nyújt a hozzátartozóknak, hogy gyorsan és sérelmek nélkül megegyezésre jussanak.


Mediációs ülések keretei

Minden ember életútja egyedi és megismételhetetlen. Más kiindulópontról, más célokhoz szeretnénk eljutni, ezért az első beszélgetés előtt nehezen jósolható meg a folyamat várható időtartama és végső eredménye.
A mediációs ülések helyszínét, gyakoriságát és időtartamát a te igényeid és a szakmai szempontok figyelembevételével határozzuk meg. A közös munkát e-mailes egyeztetéssel és egyéni beszélgetésekkel készítjük elő. Ennek során választ kaphatsz a felmerülő kérdésekre, megfogalmazhatod célkitűzéseidet, és összevetheted elvárásaidat az általam felkínált eszköztár adta lehetőségekkel.
Ha azok közé tartozol, akik jelenlegi élethelyzetükben nehezen vállalják a konzultációk szokásos díját, kérd támogatásomat - pro bono.
Munkám során az Országos Mediációs Egyesület etikai kódexének ajánlásait követem.
Nagy jelentőségűnek tekintem a személyiségi jogok tiszteletben tartását, kiemelten kezelem a személyes adatok és a magántitok védelmét.


Online tanácsadás

Az informatika minden képzeletet felülmúló fejlődése, és a készségszintű internetes felhasználói kultúra elterjedése mára egy olyan eszközt adott a kezünkbe, amelyet bármilyen célra felhasználhatunk. Miért ne állítanánk a tanácsadás és a konfliktuskezelés szolgálatába?
Ha a fővárostól távol élsz, vagy szoros időbeosztás szerint dolgozol, és szereted a praktikus ötleteket, az online beszélgetés neked való megoldás lehet. Az első konzultáció alkalmával a szokásos ismerkedésen túl megbeszéljük a kapcsolattartás részleteit, és a díjazás legkedvezőbb formáját is.Ha szívesen találkoznál, beszélgetnél velem, vagy szeretnél néhány kérdésedre választ kapni: